Tematică examen definitivat

Tematica pentru examenul de definitivat

 1. Legea 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
 2. Statutul profesiei de Consilier Juridic publicat in Monitorul Oficial nr.684 din data de 07/29/2004
 3. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale;
 4. Codul de Procedura civila;
 5. Codul Comercial;
 6. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii;
 7. Legea 554/2004 privind Contenciosul Administrativ .
 8. Codul  de Procedura Penala -partea generala titlurile I-II-III-IV-V.
 9. Codul de Procedura Fiscala – titlul I- Dispozitii generale,titlul IX- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale si titlul X-Sanctiiuni
 10. Codul  Civil –titlul III art.942-1815,
 11. Codul  Penal- partea generala- titlul II art.16-51 – partea speciala -titlul III art.208-222, titlul IV art.223-235 si  titlul VIII- art.295-302.
replica hublot watches rolex replica watches cheap ralph lauren t shirt