Regulament examen primire

Regulament privind organizarea examenului de primire in profesia de consilier juridic si a modului de examinare a candidatilor

Avand in vedere dispozitiile Legii 514/2003, ale Statutului de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic si Regulamentul privind primirea, stagiul si definitivarea in profesia de consilier juridic, Consiliul C.C.J. SATU MARE, aproba prezentul Regulament.

 

  1. Pentru primirea in profesia de consilier juridic se va organiza examen dupa cum urmeaza :
    1. in scris cu intrebari tip grila  din bibliografia aprobata.
    2. intocmirea si sustinerea unui referat din bibliografia aprobata.
    3. taxa de inscriere este de 300 lei
  2. Testul grila va contine un numar de 35 de intrebari cu 60 de raspunsuri corecte.Pentru fiecare raspuns corect, candidatul va primi 0,1 puncte si pentru fiecare raspuns gresit va fi sanctionat cu 0,1 puncte.

    Timpul pentru completarea grilei este de 90 de minute. Notarea raspunsurilor de catre candidati se va face cu pix sau stilou de culoare albastra.

    Referatul se va depune la sediul A.C.C.J SATU MARE pana la data organizarii examenului in cel putin un exemplar scris la calculator.

    Referatul se va puncta cu maximum 2 puncte.

Dupa sustinerea examenului in scris, candidatul isi va sustine Referatul in fata Comisiei, la data fixata de catre Comisia de examinare.

Comisia va putea acorda maximum 2 puncte pentru sustinerea referatului.Nota minima care trebuie obtinuta  pentru promovarea examenului  in profesia de Consilier juridic este minim 7.

Contestatiile impotriva punctajului acordat se vor depune in termen de 5 zile de la data afisarii rezultatelor examenului scris la sediul A.C.C.J SATU MARE, aceasta urmand procedura din Regulament.

Candidatii vor avea asupra lor Carte de identitate, bulletin, sau alt act din care sa rezulte cu certitudine identitatea acestuia.

Notarea referatului si a sustinerii acestuia se va face prin calcularea mediei aritmetice a punctajului acordat de fiecare din membrii Comisiei.

Candidatul  declarat admis i se va elibera legitimatie si Decizie de primire in profesia de consilier juridic.

 

replica hublot watches rolex replica watches cheap ralph lauren t shirt