Regulament examen definitivat

Regulament privind organizarea examenului de definitivat in profesia de Consilier juridic si a modului de examinare a candidatilor

Avand in vedere dispozitiile Legii 514/2003, ale Statutului de organizare si exercitare a profesiei de Consilier juridic si Regulamentul privind primirea, stagiul si definitivarea in profesia de consilier juridic, Consiliul C.C.J. SATU MARE, aproba prezentul Regulament.

 1. Pentru participarea la examenul de definitivat, fiecare consilier juridic, va depune o cerere la secretariatul ACCJ Satu Mare  la care se vor atasa urmatoarele::
  1. referatul intocmit de indrumator
  2. referatul c.j. care i-a dat recomendarea,
  3. minim 10 referate intocmite in perioada stagiului,
  4. un referat de minim 10 pagini  din tematica aprobata care va fi sustinut oral.
  5. taxa de 300 lei,
  6. raport de activitate pe perioada stagiului intocmit de indrumator si c.j. care a dat recomandarea.

Examenul va consta din:

 1. Testul grila va contine un numar de 50 de raspunsuri corecte prevazute in anexa 1,pentru fiecare raspuns corect, candidatul va primi 0,1 puncte si pentru fiecare raspuns gresit va fi sanctionat cu 0,1 puncte.

Timpul pentru completarea grilei este de 90 de minute.

 1. Notarea  candidatilor se va face dupa cum urmeaza:
  1. câte 2 puncte pentru referatele prevazute la punctual 1 litera c,fiecare referat va fi punctat cu 0,2 puncte.
  2. sustinerea referatului prevazut la punctual 1 litera d , care va fi punctat cu 3 puncte
 2. Punctajul minim pentru promovarea examenului de definitivat este 7.
 3. Membrii comisiei de examinare au dreptul sa puna intrebari candidatului,iar raspunsurile vor influenta punctajul obtinut la proba orala.
 4. Comisia de examinare va fi formata din 6 membrii  si functioneaza legal in prezenta a cel putin 3 membrii.
 5. Î cazul in care un candidat va fi respins,taxa pentru un nou examen va fi de 400 lei.
 6. orice modificare la prezentul Regulament va fi adusa la cunostinta persoanelor interesate.
replica hublot watches rolex replica watches cheap ralph lauren t shirt